Pre employment screening

Wat verstaan we onder pre employment screening?

Als werkgever is het van belang om te weten of werknemers betrouwbaar zijn. Zeker bij belangrijke functies waar integriteit een belangrijke eis is, is het nog belangrijker om de sollicitatieprocedure grondig en zorgvuldig te doorlopen. Als werkgever wil je natuurlijk zeker weten dat de nieuwe medewerker voor 100% te vertrouwen is. Het is voor een werkgever vaak lastig om dit in te schatten op basis van alleen een gesprek. Je kan tenslotte de persoon niet zomaar op zijn of haar mooie blauwe ogen geloven. Zeker als het om een belangrijke functie gaat moet je duidelijk in kaart krijgen met wie je te maken hebt. Als je een goed beeld wil krijgen van iemand zijn integriteit kan je gebruik maken van Pre employment screening. In dit artikel vertellen we precies wat dat inhoudt en wat de voordelen ervan zijn.

Wat is Pre employment screening precies?

Als werkgever wil je dus een goed beeld hebben van de integriteit van je werknemers. Je wil als werkgever bijvoorbeeld weten of de sollicitant de waarheid heeft verteld over zijn of haar arbeidsverleden. Ook is het heel belangrijk om te achterhalen of er een belangenverstrengeling is waarom de kandidaat bij het bedrijf wil werken. Dit is namelijk belangrijk voor het bedrijf. Tenslotte wil je als werkgever ook weten of de kandidaat integer is in alle situaties… Als je een Pre employment screening laat uitvoeren dan gaan experts op een discrete manier grondig onderzoek doen naar een sollicitant voor een functie.

Wat kan er worden onderzocht door middel van Pre employment screening?

De experts kunnen allerlei dingen van de kandidaat onderzoeken. Zo kunnen ze een digitaal onderzoek uitvoeren. Daar wordt gekeken naar de achtergrond van de kandidaat. Ook is het mogelijk om te bepalen of de gegevens op het CV kloppen. Er kunnen daarnaast referenties worden opgevraagd bij andere werkgevers. Zo krijg je een objectief beeld van de kandidaat. Tenslotte is het ook mogelijk om een integriteits interview af te nemen bij de kandidaat. Hier wordt gevraagd naar de intenties van de kandidaat en gekend of er geen belangenverstrengeling is. Dit wordt vaak gedaan bij kandidaten die een hoger integriteitsrisico profiel hebben. Het is natuurlijk van belang dat er zorgvuldig met alle gegevens wordt omgegaan. Er zijn daarom allerlei wetten en regels voor het screenen van werknemers. Het is van belang dat je de screening laat uitvoeren door een gecertificeerd bureau die zich aan alle wetten en regels houdt.

Wat zijn de verschillende voordelen van Pre employment screening?

Als werkgever is het dus verstandig om je werknemers vooraf te screenen. Zeker als het om een functie gaat waar integriteit belangrijk is, is een screening heel belangrijk. Een voordeel van een Pre employment screening is dat deze helemaal objectief is. Door alle gegevens die zorgvuldig worden nagetrokken door de experts wordt er een objectief beeld geschetst. Als je een screening toepast op je kandidaten dat zal je merken dat de kwaliteit van je werknemers aanzienlijk omhooggaat. Bovendien zullen er een hoop minder geschillen ontstaan. Tenslotte is er door een screening minder kans dat werknemers zich gaan misdragen en het bedrijf hierdoor negatief benadeeld wordt. Door een screening
weet je echt uit wat voor soort kandidaten je kan kiezen en kan je een objectieve beslissing maken.